Regelement van De Feestkist


 

De themakisten van De Feestkist zijn met grote zorg samengesteld. ‘De Feestkist’ vertrouwt erop dat u er alles aan doet om de kist in dezelfde staat terug te brengen door er met voorzichtigheid gebruik van te maken.. Echter hanteer ik de volgende algemene voorwaarden:

 

Reservering
Reserveren kan via e-mail of telefonisch. Ook kun je een optie voor de duur van 24-uur nemen voor een bepaalde datum. Een optie geeft je de mogelijkheid bij de gasten te checken of de datum van het feestje schikt. De afgesproken datum blijft dan 24 uur onder voorbehoud gereserveerd.

 

Aansprakelijkheid
De verkleedkleren mogen uitsluitend onder toezicht van een volwassene, door kinderen worden gebruikt. We vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat alles in een goede staat terugkomt. Ben dus voorzichtig met drink- en etenswaren. Let ook op bij buitenspelen op het gras. Deze vlekken zijn moeilijk te verwijderen.  Er kan natuurlijk altijd onverhoopt iets gebeuren. Bespreek dit even bij het terugbrengen. Eventueel wordt er een bedrag bij de borg ingehouden voor reparatie. “De Feestkist” erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en / of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten uit de verkleedkist. Sommige materialen kunnen brandgevaarlijk zijn. Vermijd open vuur!
Er dient bij elk spel en gebruik van materialen uit de kist een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of het geschikt is voor deze groep kinderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest.
Er zitten mogelijk materialen in die schadelijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar.

 

Het kan zijn dat er tussentijds door  “De Feestkist” aanpassingen zijn gedaan aan de inhoud van de kist en / of draaiboek. Aan het beeldmateriaal op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Het kan voorkomen dat producten door “De Feestkist” verwijderd of vervangen zijn op het moment van ophalen van de kist. “De Feestkist” zal zorg dragen voor een vergelijkbare inhoud.

 

Afwijkend materiaal
Het kan zijn dat de themakisten anders zijn ingedeeld dan te zien is op de foto's. Diverse materialen zijn soms niet meer verkrijgbaar. Wanneer materiaal kapot is gegaan en niet meer verkrijgbaar is, wordt er naar een goed alternatief gezocht. Hierdoor blijv
en de themakisten compleet. 

 

Betaling
De betaling van de huur van de themakist moet zijn bijgeschreven op de bankrekening van “DE FEESTKIST” binnen 3 dagen na de bevestigingsmail. Bankgegevens: NL83 RABO 0332694011 o.v.v. het factuurnummer en het product.
Bij het terugbrengen/ophalen van de themakist wordt de inhoud samen met de huurder doorgenomen. Als de inhoud in goede staat is ontvangt de huurder de borg van €50,00 retour, deze wordt binnen 3 dagen na het terugbrengen/ophalen van de kist terug gestort.

 

Annuleren
Annulering is mogelijk tot 7 dagen voor het feestje. Bij latere annulering kijken we of er een nieuwe datum vastgelegd kan worden. Bij volledige annulering binnen 7 dagen voor het feestje is 50% van de totale huursom verschuldigd.

 

Reinigen van de verkleedkleding
De Feestkist draagt zelf zorg voor het wassen van de verkleedkleding. Wij vragen je uitdrukkelijk de kleding niet zelf te wassen om zo de kwaliteit van de kleding te behouden. Indien men kleding toch zelf wast en er ontstaat schade aan de kleding dan zullen de kosten hiervoor op de borg ingeh
ouden worden. 

 

“De Feestkist” ziet er op toe dat alle materialen schoon aan u geleverd worden. De verkleedkleren moeten echter ongewassen retour. De overige materialen dienen schoon en (af)gewassen ingeleverd te worden.

 

Schade
De Feestkist is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het gebruik van de geleverde spullen. Er kan schade aan de spullen van “De Feestkist” optreden.

 

De vervangingswaarde (door De Feestkist te bepalen, inventarisatielijst is aanwezig) wordt dan in mindering gebracht van de borg. Als de borg niet voldoende is dan zal de huurder het verschil bijbetalen.
Het is niet toegestaan om kleding of attributen zelf te repareren. Wordt de kist helemaal niet terug gebracht worden de volledige kosten van het vervangen van de kist inclusief de inhoud en materialen in rekening gebracht.

 

Mocht er na vermissing iets worden teruggevonden en er zijn door “De Feestkist” nog geen kosten gemaakt, dan krijgt u de verrekende borg terug.

 

Overmacht
Mocht “De Feestkist” als gevolg van overmacht de gehuurde kist niet op tijd kunnen leveren dan heeft de huurder het recht om voor de helft van de normale huurprijs een andere, beschikbare, verkleedkist uit te kiezen. Biedt dit voor u als huurder geen oplossing dan is helaas het enige alternatief het verplaatsen van het feest naar een andere datum. “De Feestkist” zal in dit geval geen huurkosten rekenen. Uiteraard wel de borg.  Het reeds betaalde bedrag zal teruggestort worden.

 

Tarief
Als huur gelden de bij de feestkisten vermelde tarieven.

Verhuurperiode:
De huurprijs heeft betrekking op éénmalig gebruik van de themakist. Alle materialen en het draaiboek zijn eigendom van “De Feestkist”. Het is niet toegestaan materialen te kopiëren, openbaar te maken of te verhuren aan derden zonder toestemming van “De Feestkist”.

 

De themakist wordt uiterlijk de dag voor het feestje bezorgd, de avond van het feestje of de dag erna wordt de themakist retour gebracht of opgehaald (in overleg met “De Feestkist”).

 

Akkoord algemene voorwaarden
Met het huren van de themakist van De Feestkist en het betalen van de factuur ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.